Werkgebonden personenmobiliteit

Werkgebonden personenmobiliteit

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord betreft de invoer van een normerende regeling om negatieve klimaateffecten van werkgebonden personenmobilitieit terug te dringen.

In een notendop betekent dit:

"Organisaties met 100 medewerkers of meer zullen de reisbewegingen en bijbehorende CO2-uitstoot van hun medewerkers moeten gaan registreren."

Rapportage werkgebonden personenmobiliteit

Uw eerste rapportage met betrekking tot mobiliteit moet u in het voorjaar van 2025 opleveren. Deze rapportage gaat over het jaar 2024.

» Wij ondersteunen u graag met dit thema. Onder andere door de inrichting van de verschillende data- en rapportage-sets. Hiermee ondersteunen wij u bij tijdige oplevering van uw rapportages.


Bekijk al onze slimme AFAS tips.

Wilt u meteen weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op.

Top
39