Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Verruiming herinvesteringsreserve

21-09-2023
Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op de aanschaffingskosten van... lees meer
Nieuwsartikelen

Afschrijvingsbeperking gebouwen

21-09-2023
Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boekwaarde daarvan hoger is dan de bodemwaarde. De bodemwaarde voor gebouwen, die ter beschikking worden gesteld aan derden, is... lees meer
Nieuwsartikelen

Verlaging energie-investeringsaftrek

21-09-2023
In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) structureel te verlagen van 45,5 naar 40. Aanvankelijk was het kabinet van plan het... lees meer
Nieuwsartikelen

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

21-09-2023
De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers een vergoeding toekennen voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkkilometers, zonder dat... lees meer
Nieuwsartikelen

Aanpassingen box 3

21-09-2023
Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden alsnog overgebracht naar de categorie banktegoeden. Het gaat om het... lees meer
Nieuwsartikelen

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

21-09-2023
Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.030 in 2023 naar € 3.750 in 2024. De mkb-winstvrijstelling daalt van 14 naar 12,7% van de winst. lees meer
Nieuwsartikelen

Tarieven en heffingskortingen

21-09-2023
Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar 36,97%. Dit tarief geldt tot een inkomen in box 1 van € 75.624.... lees meer
Nieuwsartikelen

Belastingplan 2024

21-09-2023
Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan wetsvoorstellen omvangrijker dan ooit tevoren. Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit niet minder dan 15... lees meer
Top
77