Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

23-03-2023
De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale beleggingsinstellingen, fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde... lees meer
Nieuwsartikelen

Forfaitaire rendementspercentages 2022

23-03-2023
Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen.... lees meer
Nieuwsartikelen

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

16-03-2023
Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal is een budget beschikbaar van € 270 miljoen. Er gaat... lees meer
Nieuwsartikelen

Keuze te laat gemaakt

16-03-2023
Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting. Door die keuze zijn zij vrijgesteld van de belastingheffing in box... lees meer
Nieuwsartikelen

Overtollige liquiditeiten onderneming

16-03-2023
De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die... lees meer
Nieuwsartikelen

Beantwoording Kamervragen box 3

09-03-2023
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een oproep van het Register Belastingadviseurs om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. De... lees meer
Nieuwsartikelen

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

09-03-2023
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever.... lees meer
Nieuwsartikelen

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

09-03-2023
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van Financiën met het Besluit rechtsherstel box... lees meer
Top