Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22-02-2024
De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten op. De belanghebbende tekent bezwaar aan tegen deze voorlopige aanslag. De heffingsambtenaar stelt de belanghebbende in het gelijk... lees meer
Nieuwsartikelen

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

22-02-2024
Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De belastingplichtige zocht gegadigden voor deze percelen. Indien een koper toehapte, verkocht de belastingplichtige de... lees meer
Nieuwsartikelen

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

22-02-2024
De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens het opzettelijk indienen van onjuiste btw-aangiften. De Belastingdienst wil hen ook aansprakelijk stellen voor niet afgedragen loonheffingen.... lees meer
Nieuwsartikelen

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

22-02-2024
Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers verzamelen en rapporteren wanneer zij in een kalenderjaar 30 of meer transacties verrichten of meer... lees meer
Nieuwsartikelen

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

22-02-2024
De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst... lees meer
Nieuwsartikelen

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

22-02-2024
Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een instrument voor koolstofcorrectie aan de buitengrenzen van de EU. Tot en met... lees meer
Nieuwsartikelen

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

22-02-2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt afgebouwd, verworpen. Volgens het wetsvoorstel zou de bestaande salderingsregeling tussen 1 januari 2025 en 1 januari... lees meer
Nieuwsartikelen

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

22-02-2024
De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer zijn gesteld over ontwikkelingen in de grenswerkersproblematiek. Per 1... lees meer
Top
174