Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01-12-2022
Het ministerie van Financiën is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie. Tot en met 31 januari 2023 kan iedereen bijdragen aan... lees meer
Nieuwsartikelen

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01-12-2022
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek voor scholingskosten in de inkomstenbelasting. Het STAP-budget blijkt een populaire regeling te zijn. Uit de eerste... lees meer
Nieuwsartikelen

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

01-12-2022
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën vragen beantwoord over de procedure ‘massaal bezwaar plus’. De staatssecretaris bevestigt... lees meer
Nieuwsartikelen

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

01-12-2022
Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van Financiën de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen.... lees meer
Nieuwsartikelen

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24-11-2022
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder... lees meer
Nieuwsartikelen

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-2022
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Daar staat tegenover dat belastingrente wordt... lees meer
Nieuwsartikelen

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24-11-2022
Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen.... lees meer
Nieuwsartikelen

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-2022
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.... lees meer
Top