Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Nieuwsartikelen

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

13-06-2024
Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bestemd als eigen woning en de andere voor de verhuur. De verhuur van een woning is vrijgesteld... lees meer
Nieuwsartikelen

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

13-06-2024
Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de aandelen in een Nederlandse bv verkregen. In 2003 remigreerde de erflater... lees meer
Nieuwsartikelen

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

13-06-2024
Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De inspecteur is van mening dat sprake is van een dienst en stelt dat deze dienst belast is... lees meer
Nieuwsartikelen

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

13-06-2024
De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar is bijgeschreven op de hoofdsom en daardoor rentedragend is geworden, komt in beginsel... lees meer
Nieuwsartikelen

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13-06-2024
De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van de andere echtgenoot op grond van een verrekenbeding... lees meer
Nieuwsartikelen

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

13-06-2024
Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn. Volgens vaste rechtspraak behoudt een concurrentiebeding zijn geldigheid wanneer een bestaande arbeidsovereenkomst na verloop van tijd stilzwijgend ... lees meer
Nieuwsartikelen

Levering verhuurd pand

06-06-2024
De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Als de verkrijger de nieuw vervaardigde zaak voor van omzetbelasting vrijgestelde prestaties... lees meer
Nieuwsartikelen

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

06-06-2024
De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen voor door of vanwege het gemeentebestuur te verstrekken diensten. Voorbeelden daarvan zijn de leges die worden geheven voor het in... lees meer
Top
a·s WORKS
239