consultancy

consultancy

Consultancy a•s WORKS

Consultancy richt zich op het implementeren, optimaliseren en beheren van AFAS Profit en AFAS InSite binnen het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg. We voeren de implementaties uit met als belangrijkste doel deze volledig aan te laten sluiten op uw wensen. Om dit te bereiken, werken we via volledig zelfstandige implementaties en worden we namens de klant sparringpartner voor AFAS consultants.

Waarom a•s WORKS Consultancy

  • implementeren, optimaliseren & functioneel beheer
  • ruime kennis van AFAS
  • ervaren AFAS Experts
  • ervaren Business Consultants
  • altijd op basis van uw wensen
  • concurrerende tarieven

afas software


Consultancy → De implementatie van AFAS Profit en AFAS InSite

✓ Starten met AFAS, inbedden van software in uw organisatie


De implementatie van AFAS Profit en AFAS InSite is een grote stap voor uw organisatie. De inrichting hiervan vraagt veel van uw personeel. Er zal vraag zijn naar efficiënte workflows en migratie van veel data. Wij nemen deze zorg graag uit handen. Met professionele ondersteuning en begeleiding vanuit a·s WORKS hebben wij inmiddels zo'n 40 implementaties succesvol ingevoerd.


Consultancy → Optimalisatie binnen uw organisatie

✓ Verbetering en doorontwikkeling van het gebruik AFAS software


De ERP software van AFAS biedt een scala aan mogelijkheden om processen in uw organisatie te borgen. Dit kunnen standaardprocessen zijn, maar ook bedrijfseigen processen. Regelmatig zien we dat organisaties na implementatie van AFAS in een soort status quo komen. Jammer! Graag ondersteunen wij bij de doorontwikkeling van uw organisatie middels het effectieve gebruik van de software van AFAS. Vaak starten we een optimalisatieproject middels een nulmeting: welke processen worden gebruikt en waar is winst te behalen? Vervolgens steken we de handen uit de mouwen op basis van onze vaste projectaanpak.


Consultancy → Functioneel beheer

✓ Beheersing van uw bedrijfsprocessen en instandhouding van uw AFAS inrichting


Het onderhouden en in stand houden van uw AFAS inrichting is een proces wat er niet even bij hoort. Dit vereist kennis van de inrichting, van beleidskeuzes die gemaakt zijn, kennis van de organisatie en systeemkennis van AFAS. Op dit onderwerp ontzorgen wij u graag. Met elkaar geven we handen en voeten aan de zogeheten beheersorganisatie die wij onderscheiden in een 4-tal pijlers:

  • Relatiebeheer: gericht op de relatie, voortgang en verdere doorontwikkeling
  • Technisch beheer: gericht op de technische randvoorwaarden die nodig zijn om de diverse ERP processen doorgang te kunnen laten vinden
  • Gebruikersbeheer: gericht op gebruikers waar vragen gesteld kunnen worden en waar kennis overgedragen wordt
  • Administratief beheer: gericht op de documentatie en vastlegging van inrichtingskeuzes


Geinteresseerd geraakt in Consultancy door a·s WORKS?


Consultancy ✓ Implementatie ✓ Functioneel beheer ✓ Optimalisatie
Marcel van As
Teamleider AFAS Consultancy
06 475 704 58
mail linkedin
Top
a·s WORKS
241