Bedrijfsvoeringsprocessen

Bedrijfsvoeringsprocessen

Bedrijfsvoeringsprocessen inrichten als webportaal?

Kent u de term PIOFACH? Dit is een acroniem waarin alle relevante bedrijfsvoeringsprocessen gebundeld zijn en dit staat voor Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. AFAS biedt de mogelijkheid om deze bedrijfsvoeringsprocessen (of onderdelen hiervan) als een online webportaal in te richten. De meest bekende zijn de portalen voor ESS en voor MSS. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan:

  • een facilitair portaal;
  • een portaal rondom security of AVG;
  • een portaal voor communicatie of documentstromen;
  • een portaal voor bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO
  • etc.

Per thema is het dan mogelijk om de processen te starten die nodig zijn en alle informatie voor de medewerkers centraal en uniform beschikbaar te stellen. Zo is het meteen duidelijk voor iedereen wat er moet gebeuren. Hierdoor wordt uw medewerker volledig gefaciliteerd en verloopt het proces uniform.

Heeft u vragen over bedrijfsvoeringsprocessen of een andere functioneel beheer vraag?

Meer weten over bedrijfsvoeringsprocessen? Neem gerust contact op.


Bedrijfsvoeringsprocessen inrichten als webportaal?
Marcel van As
Teamleider AFAS Consultancy
06 475 704 58
mail linkedin
Top
a·s WORKS
240