Financiele administratie uitbesteden

Financiele administratie uitbesteden

a·s WORKS Outsourcing neemt u veel werk uit handen door administratieve service op maat te leveren. Zo werkt u effectiever en ontstaat meer ruimte en aandacht voor uw kernactiviteiten. Met onze resultaatgerichte afspraken, meetbare dienstverlening en inbedding van uw administratieve processen in de ontwikkelingsrichting van uw organisatie, gaan we voor niets minder dan excellerend ondernemerschap!

Financiële administratieve service op maat
We creëren optimale processen in de voor u meest gunstige systeemomgeving door de financiële en salarisadministratie gedeeltelijk of volledig over te nemen. Ook voor de implementatie en verbetering van administratieve systemen als AFAS, Cobra en HR2Day hebben we als geen ander de kennis en expertise in huis om tot passende oplossingen en verbeteringen voor u te komen.

Dit kenmerkt de unieke dienstverlening van a·s WORKS:

 • Onze persoonlijke benadering in dienstverlening. Daardoor zijn we ijzersterk in het herkennen, erkennen en inzetten van elkaars kwaliteiten, waarbij we bewust korte lijnen houden en zorgen voor directe communicatie.
 • De kwaliteit van kennis en vaardigheden op ons werkterrein. We zorgen voor klantgerichte oplossingen: no-nonsense en to the point. Bij de start en bij de uitvoering van de opdracht investeren we constant in geautomatiseerde en innovatieve oplossingen.
 • Afspraak is afspraak. Waar uitdagingen ontstaan nemen we onze verantwoordelijkheid en vinden we een oplossing.
 • We zijn voorbereid op de veranderingen die uw organisatie gaat doormaken en spelen in op uw strategische focus met passende administratieve processen.
 • We verbeteren uw processen en bewaken samen met u de efficiency van de werkprocessen, om een gunstige prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden

Financiële administratie uitbesteden
Als ondernemer zijn er veel verschillende taken die niet tot uw kernactiviteiten behoren. U kent het gevoel vast wel: zoveel taken die tegelijk moeten worden uitgevoerd, dat u zich als ondernemer net een duizendpoot voelt. Terwijl u zich eigenlijk het liefst exclusief wilt richten op uw kernactiviteiten.

a·s WORKS is de zakelijke dienstverlener die dit mogelijk maakt. We bieden u hoogwaardige administratieve service op maat en vormen hiermee een uitstekend alternatief voor het in eigen beheer uitvoeren van de financiële, personele en salarisadministratie. Onze dienstverlening is kostenbesparend en verzekert u van kwaliteit en continuïteit.

Personeelsadministratie uitbesteden
De personeelsadministratie op orde houden kan een omvangrijke taak zijn. Zeker als uw organisatie groeiende is. Focust u zich liever op uw eigen werk in plaats van op de administratie van uw personeel? Laat uw personeelsadministratie uitbesteden door a·s WORKS. Voor een volledige focus op uw eigen taken en peace of mind.

Financiële administratie outsourcen? a·s WORKS!

 • Dataverwerking van bank, kas, debiteuren en crediteuren.
 • Digitale afhandeling van facturen.
 • Opstellen van de jaarrekening.
 • Opstellen van de begroting.
 • Managementinformatie.

Waarom outsourcen?
Outsourcing is een aantrekkelijk alternatief voor ondernemers die zich graag willen richten op datgene waar zij sterk in zijn: ondernemen. Onze klanten kiezen voor een outsourcingsmodel, omdat het ze de volgende voordelen biedt:

 • We garanderen een ongestoorde voortgang van de administratieve processen, ongeacht vakanties en ziektes.
 • We leveren dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau door onze focus op administratieve processen te leggen: dat is namelijk de kern van ons bedrijf.
 • Omdat we de administratieve werkzaamheden overnemen en de gewenste informatievoorziening verzorgen, kan het management zich beter baseren op goede analyses. Met als resultaat dat besluitvormingsprocessen een veel stevigere basis hebben.
 • Indien we in het gekozen outsourcingsmodel de administratieve werknemers overnemen, zullen hun carrièrekansen toenemen. Zij komen namelijk te werken in een omgeving die volledig gericht is op administratieve processen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot specialisten
 • Door onze scherpe focus worden kostenbesparingen gerealiseerd die we graag met onze klanten willen delen.

Hoe werkt outsourcing?
Outsourcing verloopt bij a·s WORKS volgens een een vast patroon, waarmee we het proces voor onze klanten zo eenvoudig mogelijk maken. Ons businessmodel is ontwikkeld op basis van de kennis en ervaring waarover a·s WORKS beschikt en bestaat uit de volgende drie stadia:

 • Een grondige voorbereiding.
 • De uitwerking: van een conceptontwerp naar het contract.
 • De uitvoering met de opwaartse spiraal van implementeren, evalueren en verbeteren.

Ons project- en risicomanagement zorgt er gegarandeerd voor dat we ons kunnen houden aan de daarvoor gestelde strakke planning en doorlooptijd.

Grondige voorbereiding
Outsourcing biedt grote voordelen. We denken graag na over alles wat van betekenis kan zijn voor het slagen van de outsourcing. In de voorbereidende fase houden we daarom alle relevante zaken tegen het licht. Dat heeft als voordeel dat u een kraakhelder beeld van onze mogelijkheden krijgt en dat we zicht krijgen op de fiscale en wettelijke vraagstukken waarmee u te maken heeft.

Van conceptontwerp naar contract
Bij outsourcing krijgen de overgenomen werknemers te maken met noodzakelijke veranderingen. Dit wordt niet altijd door iedereen met evenveel enthousiasme ontvangen. Daarom is ons verandermanagement erop gericht om bij alle werknemers begrip en acceptatie te genereren: een essentiële voorwaarde voor een succesvolle outsourcing!

Vanaf het moment dat we een conceptontwerp op papier hebben staan, zetten we een planning uit en ontwikkelen we een transformatie-strategie. We stellen de kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) vast en beschrijven de processen in werkinstructies. De resultaten van dit alles vertalen we in een outsourcingscontract en een Service Level Agreement (SLA). Dit beschrijft de producten, de aard en de omvang van de werkzaamheden, de tijd waarin alles moet gebeuren en de tarieven die we hanteren.

Werklocatie
De werklocatie is bij voorkeur een bestaande a·s WORKS-locatie. Door een fysieke scheiding tussen de opdrachtgever en de outsourcingslocatie te genereren, zullen de overgenomen werknemers zich sneller thuis voelen in hun nieuwe werkkring. Ook kunnen we de kwalitatieve ontwikkeling van onze werknemers beter vormgeven en zijn we beter in staat piekmomenten op te vangen met werknemers die niet tot het kernteam van de outsourcing behoren. Daarnaast kunnen we de kostenvoordelen zo beter realiseren die we ons ten doel hebben gesteld.

Implementeren, evalueren en verbeteren
Nadat alle systemen en processen zijn geïmplementeerd, bewaken we de kwaliteit van de dienstverlening. Auditeurs die geen deel uitmaken van het kernteam voeren periodiek audits uit om het Service Level Agreement te bewaken. Iedere opdrachtgever heeft een vast contactpersoon bij a·s WORKS. De uitwisseling van informatie verloopt via vaste afspraken en de opdrachtgever en de contactpersoon van a·s WORKS treffen elkaar regelmatig om de voortgang te bewaken, te evalueren en om waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Planning en doorlooptijd
Organisaties tot 200 personeelsleden kunnen onze aanpak binnen 3 maanden doorlopen. Voor grotere organisaties houden we rekening met een doorlooptijd van 6 maanden tot 1 jaar. Kortom: alles binnen afzienbare termijn.

Waarom a·s WORKS?

 • Kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd.
 • Onze dienstverlening is op maat en flexibel.
 • U krijgt te maken met een vast contactpersoon
 • Altijd snel schakelen met uw contactpersoon
 • Outsourcing inclusief software en onderhoud.
 • Altijd en overal online inzicht en toegang.

 

Geïnteresseerd om uw Financiële administratie te uitbesteden?

Heeft u behoefte aan extra administratieve ondersteuning en u wilt uw specifieke wensen over financiële administratie uitbesteden bespreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

a·s WORKS outsourcing
Boogschutterstraat 11 B
7324 AE Apeldoorn
outsourcing@as-works.nl

Top
a·s WORKS
223