Werkgebonden Personenmobiliteit

Werkgebonden Personenmobiliteit

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord betreft de invoer van een normerende regeling om negatieve klimaateffecten van werkgebonden personenmobilitieit terug te dringen. In een notendop betekent het dat organisaties met 100 medewerkers of meer de reisbewegingen en bijbehorende CO2-uitstoot van hun medewerkers zullen moeten gaan registreren.

Uw eerste rapportage met betrekking tot mobiliteit moet u in het voorjaar van 2025 opleveren. Deze rapportage gaat over het jaar 2024. Wij ondersteunen u graag met dit thema. Onder andere door de inrichting van de verschillende data- en rapportage-sets. Hiermee ondersteunen wij u bij tijdige oplevering van uw rapportages.

Meer weten? Bel met 055 578 95 25 of mail naar asc@as-works.nl
terug naar AFAS tips
Top
a·s WORKS
79