Verwijderen van data, voor u geen probleem?

Verwijderen van data, voor u geen probleem?

Een uitdaging waar we veel organisaties mee zien worstelen is het tijdig verwijderen van data in het kader van de privacy-wetgeving. U weet ongetwijfeld dat u de personeelsdossiers van medewerkers die uit dienst zijn maximaal twee jaar mag bewaren. Maar wat gebeurt er dan precies na die twee jaar? Krijgt een collega de taak om dit te doen of is dit nog een open eindje? En hoe controleert u dit?

Nog een voorbeeld. Mogelijk werkt u met Sollicitant Self Service, waarbij de sollicitant zelf kan aangeven dat zijn/haar gegevens één jaar bewaard mogen worden. En wat gebeurt er dan precies na één jaar? Worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd? En hoe controleert u dit?

Wij ondersteunen u graag met deze thema’s. Onder andere door de bewaartermijnen van de verschillende datasets in te richten en heldere processen en werkafspraken in te richten indien er actie benodigd is. Hierdoor wordt het in-lijn zijn met de privacywet een stuk minder complex.

Meer weten? Bel met 055 578 95 25 of mail naar asc@as-works.nl
terug naar AFAS tips
Top
a·s WORKS
74