Functioneel beheer

Functioneel beheer

Samen met uw organisatie op een gestructureerde wijze alle voordelen uit de HR2day-oplossing halen. Dit kunt u borgen door gebruik te maken van onze beheersorganisatie die wij voor HR2day opgezet hebben. Deze bestaat uit drie pijlers:

  1. Relatiebeheer: gericht op de relatie, voortgang en verdere doorontwikkeling van processen en functionaliteiten.
  2. Gebruikersbeheer en training: gericht op kerngebruikers die vragen kunnen stellen waarmee kennis wordt overgedragen. Indien gewenst door training on the job.
  3. Administratief beheer: gericht op het vastleggen en bewaken van gemaakte afspraken en het documenteren ervan.

Door gebruik te maken van ons functioneel beheer kiest u voor stabiliteit en voor HR2tomorrow. Dat zorgt voor een optimale beleving voor alle HR2day gebruikers binnen uw organisatie.


Het is uniek dat wij expertise in huis hebben in de vorm van een team van ex-HR2day medewerkers. Zij hebben allen jarenlange HR2day ervaring. En naast verregaande technische kennis van HR2day, hebben ze ook complexe optimalisatieprojecten bij diverse klanten succesvol gerealiseerd.

Top
a·s WORKS
61