Functioneel beheer

Functioneel beheer

Het onderhouden en in stand houden van uw AFAS inrichting is een proces wat er niet even bij hoort. Dit vereist kennis van de inrichting, van beleidskeuzes die gemaakt zijn, kennis van de organisatie en systeemkennis van AFAS. Op dit onderwerp ontzorgen wij u graag. Met elkaar geven we handen en voeten aan de zogeheten beheersorganisatie die wij onderscheiden in een 4-tal pijlers:

  • Relatiebeheer: gericht op de relatie, voortgang en verdere doorontwikkeling
  • Technisch beheer: gericht op de technische randvoorwaarden die nodig zijn om de diverse ERP processen doorgang te kunnen laten vinden
  • Gebruikersbeheer: gericht op gebruikers waar vragen gesteld kunnen worden en waar kennis overgedragen wordt
  • Administratief beheer: gericht op de documentatie en vastlegging van inrichtingskeuzes
Top
a·s WORKS
204